Make your own free website on Tripod.com


Character Biographies > Kessen

You can look for biographies of characters featured in Kessen I & III here.
(List sorted by appearance list on the games)

Note: Kessen II is not based on Sengoku Jidai but instead the Chinese Three Kingdoms period.


Kessen
Published by: KOEI
Release Date: March 04 2000 (JP); November 13 2000 (US); December 15 2000 (EU)
Official Site (JP): http://www.gamecity.ne.jp/products/products/ee/new/kessen/kessen.htm

Eastern Army
Tokugawa Ieyasu
Tokugawa Hidetada
Honda Tadakatsu
Ii Naomasa
Hosokawa Tadaoki
Kuroda Nagamasa
Fukushima Masanori
Honda Masanobu
Katō Kiyomasa
Date Masamune
Tōdō Takatora

Western Army
Ishida Mitsunari
Shima Sakon
Sanada Masayuki
Sanada Yukimura
Kimura Shigenari
Akashi Teruzumi
Ootani Yoshitsugu
Gotō Matabei
Chōsokabe Morichika
Shimazu Yoshihiro
Ankokuji Ekei
Ukita Hideie
Konishi Yukinaga
Uesugi Kagekatsu
Tachibana Muneshige
Kobayakawa Hideaki


Kessen III
Published by: KOEI
Release Date: December 22 2004 (JP); February 22 2005 (US); May 13 2005 (EU)
Official Site (JP): http://www.gamecity.ne.jp/kessen3

Oda-Tokugawa Army
Oda Nobunaga
Kichō
O-Ichi
Maeda Toshiie
Niwa Nagahide
Mori Yoshinari
Mori Ranmaru
Shibata Katsuie
Hashiba Hideyoshi
Akechi Mitsuhide
Tokugawa Ieyasu
Honda Tadakatsu

Other Important Characters
Ashikaga Yoshiaki
Hosokawa Fujitaka
Isshiki Fujinaga
Imagawa Yoshimoto
Saitō Tatsuoki
Azai Nagamasa
Asakura Yoshikage
Matsunaga Hisahide
Momochi Sandayu
Takeda Shingen
Uesugi Kenshin
Mōri Terumoto